Chuyên gia: Trung Quốc có khả năng thu thập dữ liệu thông qua máy pha cà phê thông minh