Chuyên gia: Trung Quốc sử dụng cách tiếp cận đa hướng để chế ngự nghị trình chính sách ngoại giao của Liên Hiệp Quốc