Quản trị toàn cầu (gần như) đã đến

Châu Âu dẫn đầu trong việc thúc đẩy phát hành ID kỹ thuật số, giấy thông hành vaccine, và kiểm soát tập trung của AI trên toàn thế giới