Chuyên gia: Vaccine COVID Trung Quốc dựa trên công nghệ được phát triển bởi nhà khoa học Canada và Thiếu tướng PLA