Chuyên gia: Vị thế thống lĩnh về đất hiếm của Bắc Kinh hạn chế sự lựa chọn của các nhà sản xuất xe điện

Trong khi có nhiều nỗ lực đang được tiến hành để bắt kịp, việc tiếp thị xe điện rầm rộ lại đang làm lợi cho các công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.