Chuyên gia: Việc EU từ chối áp đặt các biện pháp kiềm chế COVID là một ‘canh bạc lớn’