Cô Alex Clark khuyến khích giới trẻ theo truyền thống thể hiện sự độc đáo của mình