Cổ phiếu các ngân hàng Âu Châu tăng giá trị với kỳ vọng tăng lãi suất của Fed