Vẫn chưa quá muộn để mang niềm vui Giáng Sinh đến với trẻ em có nhu cầu bằng cách quyên góp các món đồ chơi hoặc tiền cho sự kiện từ thiện đồ chơi hàng năm (toy drive) của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam (OCFA).

Trong 29 năm qua, Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam đã hợp tác với Spark of Love cùng với hơn 100 tổ chức bất vụ lợi để mang lại niềm vui Giáng sinh cho trẻ em trong tiểu bang. Cho đến nay, cơ quan cứu hỏa này đã nhận được 20,911 món đồ chơi và 14,000 USD tiền quyên góp, tính đến ngày 23/12. Quỹ từ thiện đồ chơi năm 2020 đã nhận được 16,922 món đồ chơi, cùng với 30,000 USD tiền quyên góp.

Mặc dù ngày cuối cùng để quyên góp cho mùa lễ Giáng Sinh năm nay là ngày 23/12, nhưng Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam vẫn tiếp tục nhận đồ chơi và các khoản quyên góp cho mùa lễ năm sau đến hết năm.

Phát ngôn viên của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam, ông Sean Doran cho biết, các món đồ chơi sẽ được chuyển đến một số tổ chức từ thiện liên kết với Sparks of Love. Các khoản tiền quyên góp được dùng để mua đồ chơi cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Các khoản quyên góp về đồ chơi sẽ được tiếp nhận tại bất kỳ trạm cứu hỏa nào của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam.

Quý cư dân muốn quyên góp tiền để hỗ trợ quỹ từ thiện đồ chơi này có thể truy cập trang web của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam tại đây.

Cô Vanessa Serna là phóng viên tin tức thường nhật của The Epoch Times tại California.

Hồng Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn