Cơ quan lớn của Hoa Kỳ vẫn duy trì quy định về vaccine COVID-19 bất chấp thông báo của Tòa Bạch Ốc