Phụ tá bác sĩ bị sa thải vì báo cáo các tác dụng phụ của vaccine COVID-19 cho VAERS