Hoa Kỳ: Hàng trăm người tập hợp biểu tình chống nhập cư bất hợp pháp ở Boston

Sự thất bại của một dự luật gần đây trong đó sẽ dành ưu tiên cho các cựu chiến binh vô gia cư tại các nơi tạm trú hơn là những người nhập cư bất hợp pháp đã dẫn đến cuộc biểu tình này.