Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ: Hiện không có ‘câu trả lời dứt khoát’ về nguồn gốc COVID-19 từ phòng thí nghiệm