TT Biden rời đi khi được hỏi về việc quy trách nhiệm cho Trung Quốc liên quan đến nguồn gốc COVID