Cơn bão mùa đông lớn mang đến các điều kiện ‘nguy hiểm lan rộng’ trên khắp Hoa Kỳ