Cơn bão Twitter: Ông Elon Musk đề nghị kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine-Nga