Cộng đồng người Hoa tìm thấy hy vọng và mục đích nhân sinh trong thông điệp Tết Nguyên Đán