Cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu thành công khi họ có mục đích sống chứ không phải vì phúc lợi