Công tố viên cuối cùng trong các phiên tòa ở Nürnberg qua đời ở tuổi 103