Quốc hội Hoa Kỳ nên công nhận tội ác ĐCSTQ gây ra đối với người Tây Tạng, Pháp Luân Công là tội diệt chủng