Công tố viên: Đoạn phim được ông Tucker Carlson công bố không giải tội cho các bị cáo ngày 06/01