Những người dẫn đầu cuộc đàn hặc điều tra xem TT Biden có hợp lực với con trai để cản trở Quốc hội hay không

Các dân biểu Đảng Cộng Hòa của Hạ viện đang đặt ra những câu hỏi mới về việc liệu tổng thống hay các thành viên khác trong chính phủ Tổng thống Biden có phối hợp với ông Hunter Biden hay không.