Công ty con của New York Community Bancorp mua lại một phần tài sản trị giá 2.7 tỷ USD của Signature Bank