Công ty gặp khủng hoảng nợ, khối tài sản của nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc giảm hơn 80%