Công ty xe điện Fisker nộp đơn khai phá sản sau khi ngừng sản xuất hồi tháng Ba