‘Cột mốc quan trọng’: Các đồng minh của cựu TT Trump lên tiếng về bản cáo trạng tiềm ẩn