Những người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Texas cho biết cựu TT Trump ‘quyết tâm’ hơn bao giờ hết