Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện yêu cầu Biện lý Quận Manhattan trả lời về khả năng bắt giữ ông Trump