Cư dân Bắc Kinh tích trữ bắp cải trong khoảng thời gian hoang mang