Trung Quốc kêu gọi các gia đình dự trữ nhu yếu phẩm hàng ngày trước mùa đông