Cư dân Mỹ thỉnh cầu Cao ủy Nhân quyền LHQ giúp xác nhận liệu chồng bà còn sống ở Tân Cương