Cung tiền tăng cao: 1 euro năm 1999 giờ đây chỉ có giá trị khoảng 0.29 euro