Cuộc chiến pháp lý của TikTok với Mỹ quốc

Việc TikTok bí mật sử dụng các tòa án Hoa Kỳ để dập tắt tự do ngôn luận cho thấy thói đạo đức giả