Cuộc khủng hoảng nợ của tập đoàn Evergrande gây áp lực lên các nhà cung cấp