Cuộc nói chuyện về một chính phủ Châu Mỹ kiểu EU gây lo ngại cho một nghị sĩ Hoa Kỳ