Hoa Kỳ, Canada, và Mexico công bố kế hoạch thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn