Cuộc thăm dò của Gallup: Người Mỹ vẫn nói rằng chính phủ là vấn đề lớn nhất của đất nước