Cựu binh Lục quân tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ: Nước Mỹ đáng để đấu tranh