Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu ca sĩ Opera: ‘Giọng nữ cao của Shen Yun có chất giọng thiên phú, như đến từ Thiên đàng’