Cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc thời cựu TT Clinton xin lỗi phái bảo tồn truyền thống