Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa giúp Đảng Dân Chủ đưa các ứng cử viên tư pháp của TT Biden ra toàn thể Thượng viện