Cựu Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter qua đời ở tuổi 96

Cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter đã kết hôn với cựu Tổng thống Jimmy Carter được 77 năm.