Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo: Bộ phim ‘Unsilenced’ là ‘Bản cáo trạng đầy gay gắt đối với Trung cộng’