Nhà làm phim từng đạt giải thưởng phơi bày cuộc đàn áp ở Trung Quốc trong bộ phim mới ‘Unsilenced’