Cựu Phó Chủ tịch Pfizer: Gian lận COVID-19 quy mô toàn cầu nhằm kiểm soát người dân