Hoa Kỳ: CDC hợp tác với sáng kiến ‘thay đổi hành vi và xã hội’ để dập tắt thái độ do dự về vaccine