Cựu phụ tá Navarro: Chiến dịch năm 2020 của ông Trump không đủ cứng rắn đối với Trung Cộng