Cựu PTT Mike Pence: Phong trào ủng hộ sự sống ‘sẽ không bỏ cuộc’