Cựu quan chức CIA: Chiến dịch của TT Biden đứng sau bức thư bác bỏ bài báo về máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden