PHÂN TÍCH: Các nhà điều tra Hạ viện tập trung vào các giao dịch của ông Hunter Biden với những người Trung Quốc và Romania trong khi Tòa Bạch Ốc lên án ‘các tuyên bố vô căn cứ’